Det planlegges ikke nye kull på kennelen i 2021!

Ellen Getz Wold
Haldenveien 185
1923 Sørum.
Tlf 90191359
ellengw@online.no